Lektioner i Omaha – Satsningar och spelet på river

I vår serie om Pot Limit Omaha-strategi tar sig onlineproffset Michael Piper en titt på satsningsstorlekar och spelet på rivern.

I varje No Limit- och Pot Limit-spel kommer en satsning vara den huvudsakligt bidragande orsaken till varje eventuell edge du har på en motspelare, eftersom en för liten eller för stor satsning ger dig syner eller läggningar du inte vill ha.

Att känna till hur mycket du bör satsa är därför nästan lika viktigt som en balanserad strategi på rivern. Med tanke på att inga fler satsningar eller kort kommer efter rivern borde denna gata vara den enklaste att spela.

Men det finns fortfarande beslut som måste fattas – och detta innebär inte enbart en möjlighet att spela ut dina motspelare, utan potterna kommer även att vara större än på någon annan gata, och misstagen blir därför betydligt mer kännbara. Det är nu du kan få rejäl nytta av din överlägsna handläsningsförmåga: du har haft tre gator på dig att komma underfund med din motspelares spel, och kan förhoppningsvis sätta honom på ett drag, nötterna eller en hand som han verkligen vill ha med till visning. Det är först nu du kan börja tänka på din egen hand.

Satsningss torlek
Om du har en stark, färdig hand på floppen, men misstänker att din motspelare sitter med drag som slår din hand, ska du satsa en tillräckligt stor summa att han inte kan syna utan att gå med förlust på längre sikt – när han synar lägger han i stort sett pengar i din ficka.

Om han lägger sig får han åtminstone inte en chans att skapa den bästa handen. Om du satsar en för liten summa ger du inte din motspelare en chans att begå ett misstag, om han inte drar dött (eller väldigt tunt).

Genom att satsa en och samma summa oavsett styrkan på din hand blir din hand nästintill omöjlig att lista ut. På vissa typer av brädor är det dock otroligt att någon sitter med en hand av värde, och är det ändå någon som synar så gör de nog så ändå, oavsett storleken på satsningen. Därför blir det ett klokt spel att satsa mindre, både när du bluffar och när du sitter med stålet. Detta gäller speciellt på brädor utan drag: på en flopp som A-A-K i olika färger, med A-K-X-X på hand, har du leken täckt, vilket gör att du kan bjuda in andra spelare i potten. Om du inte har någonting riskerar du mindre för att vinna potten, vilket innebär att din satsning inte behöver fungera så ofta för att du ska få ett positivt resultat. På en dragvänlig flopp som ♣J-♣10-7 ska du däremot satsa nära pottstorlek oavsett om du sitter med nötterna, ett stort drag eller absolut ingenting. Om du anpassar dina satsningar efter brädan och din position snarare än styrkan på din hand kan du fortfarande förhindra att spelare som du möter ofta får in viktiga läsningar på dig.

På turnen har du vanligtvis råd att satsa mindre summor eftersom drag har mindre equity, men på rivern kan du satsa allt mellan en femtedel till full pott. Mot svaga, ouppmärksamma spelare kan du låta bli strategin som berättade om att hålla sig till en och samma satsningssumma och variera dina satsningar utifrån vad du tror att de kan ha. Om det är mindre sannolikt att en motspelare sitter med något ska du satsa en väldigt liten summa, vilket ibland får motspelaren att tro att du är svag och höjer – perfekt för dig med stålet på hand!

Men om du å andra sidan tror att han faktiskt har något (även om det kan röra sig om en marginell hand) ska du satsa en större summa. Om du har en hand vinner du mer när han synar, och om du inte har något är det större sannolikhet för att han lägger sig. Mot tuffare motspelare ska du fortfarande variera dina satsningar mer än på andra gator, men du måste vara medveten om hur du har spelat tidigare: förra gången när du satsade en liten summa, visade du då upp nötterna? Om det var så kan du nu utan några större hinder representera en riktigt bra hand.

Spelet på rivern
Det första du måste tänka på är vad dina motspelare sitter med. Om en normalaggressiv motspelare checksynar på en dragvänlig bräda och rivern visar ett ofarligt kort kan du vanligtvis förvänta dig att han inte sitter med någonting. Å andra sidan har en vanligtvis passiv spelare som satsar på både turnen och rivern någonting, och kommer inte att lägga sig. Innan du fattar ett beslut måste du noggrant studera brädans textur och hur din motspelare agerat, och försöka tillskriva honom ett så korrekt handurval som möjligt.

Efter tre gators satsande är detta det bästa tillfället att verkligen sätta dig in i hur din motspelare tänker. Gå igenom ditt spel i handen och försök komma fram till vad han tror att du har. Om du satsar på en dragvänlig flopp och checkar på en blank turn, tror han att du bluffar när alla drag missar på rivern? Och samma sak gäller i motsatt fall: om du satsar på en intetsägande flopp, checkar när turnen för med sig ytterligare ett färgdrag och sedan satsar när du verkligen träffar på rivern – sätter verkligen merparten av spelarna dig på en färg? Oavsett om du bluffar eller värdesatsar ska du alltid tänka på vad det ser ut som att du har, och satsa om du tror att din motspelare inte sätter dig på det du de facto har.

Balans är ett väldigt viktigt begrepp i din riversatsningsstrategi. Om du bluffar för ofta kommer folk att syna dig med en stor mängd händer, så var inte rädd för att checka ibland. Du ska också värdesatsa med ett stort handurval – så fort de andra spelarna ser att du satsar med mer än bara nötterna och kompletta bluffar blir det väldigt svårt för dem att syna dig med bara en medelstark hand.

Spela ur position
Alla dina beslut på rivern blir så mycket lättare när du sitter i position och du haft möjligheten att studera och utvärdera hur dina motspelare agerat och vilka händer de kan tänkas sitta med. Ur position är dina alternativ färre och du bör spela mer defensivt. Det innebär inte att du ska undvika att satsa, bara att handlingsplanen är mer begränsad. Om du inte sitter med någonting, men tror att din motspelare gillar sin hand, ska du checka och sedan lägga dig mot satsning; om du tror att han emellanåt värdesatsar eller bluffar, och din hand bara vinner över en ren bluff, kan du checksyna. Du borde också ha checkhöjningen i din arsenal för att förhindra att folk värdesatsar tunt och bluffar dig, men frekvensen på dina checkhöjningar med nötterna bör gå hand i hand med hur ofta du checkhöjer som bluff.

Det mest användbara vapnet i den här situationen är dock blockeringssatsningen, med vilken du själv bestämmer storleken på satsningen. Denna används även på tidigare gator med medelstarka händer, men på rivern ska du blockeringssatsa med en rad händer, inklusive nötterna, en ren bluff samt när du tror dig ha den bästa handen, men inte vill bli höjd.

Avslutande tankar
Många tighta spelare väljer att checka bakom med många bra händer på rivern i rädslan att stöta på en checkhöjning, medan många vilda bluffare satsar i lägen som är dömda att misslyckas. För att kunna få betalt med dina värdesatsningar måste du bluffa lite då och då; om du vill att dina bluffar ska lyckas måste du ibland visa dina motspelare att det inte bara rör sig om antingen nötterna eller en ren bluff när du satsar på rivern. Håll alltid dina motspelares spelarprofiler färska i minnet och kom ihåg hur du spelat mot dem tidigare innan du ens börjar fundera i banor som hur handen kommer att utspelas.

Lektioner i Omaha – Position, stackstorlekar och aggressivitet

Vi fortsätter vår serie om Pot Limit Omaha-strategi, och diskuterar vikten av position,stackstorlekar och aggressivitet efter floppen.

Poker är ett spel som bygger på information, vilket du säkert känner till mer än väl vid det här laget. Ju mer information du har, desto bättre utrustad är du att fatta bra beslut.

Ju mindre information din motståndare har, desto mer sannolikt är det att han kommer att begå misstag. Således är det bättre om dina motståndare agerar innan dig, vilket är anledningen till att du bör lägga allt utom premiumhänder från tidig position och att du bör spela ett allt bredare urval ju senare du agerar. Du kanske inte ser fördelarna med detta i individuella händer, men dina beslut på turnen och rivern kommer i allmänhet att bli mycket enklare på det sättet, och du kommer sällan att befinna dig ur position i svåra lägen.

Position är om möjligt ännu viktigare i Pot Limit Omaha än i Hold’em. PLO spelas till största delen efter floppen, och vem som har ledningen förändras ofta från gata till gata. Därför är det av yttersta vikt att du ser vad din motståndare gör innan du själv agerar.

UTNYTTJA POSITION I PLO
Att utnyttja sin position på ett bra sätt innebär inte bara att man ska vara tight i tidig position och aggressiv på knappen. Det handlar om att dra maximal fördel av sin position på varje gata, extrahera så mycket värde som möjligt när du leder och spara din stack när du ligger efter. För att lyckas med det behöver du både spela balanserat och uppvisa ett gott omdöme.

När du har position i en heads up-pott bör ditt standardspel bestå i att satsa på floppen om din motståndare checkar, eftersom det sätter din motståndare på ett svårt beslut. Men detta spel, precis som alla andra spel, måste balanseras för att inte bli enkelt att utnyttja. Om du satsar på varenda flopp som din motståndare checkar på innebär det att det positionsmässiga övertaget överförs till din motståndare, eftersom han nu kan välja om han vill agera först eller sist. Till och med de allra lösaste av motståndare är vanligtvis tillräckligt observanta för att kunna utnyttja detta, antingen genom att syna tunt eller höja som en bluff. Så även om du i allmänhet bör satsa på floppen efter att din motståndare har checkat, så bör du ibland också checka bakom honom – i synnerhet när du har ett tunt drag till nötterna eller förväntar dig att din motståndare kommer att checkhöja ganska ofta.

Ibland kommer du att ha en hand med ett visst visningsvärde, men som inte kan slå din motståndares synurval, och då förstör en satsning värdet på din hand.

Vid andra tillfällen kommer du att vara uppe mot en synstation som inte lägger någonting, så checka tillbaka och sikta på att satsa på turnen om han checkar igen. Ibland kommer du att checka och bli tvungen att ge upp potter som du annars hade kunnat vinna, men låt dig inte avskräckas – dessa tillfällen kommer att balanseras av de gånger då du träffar nötterna på turnen och din motståndare satsar, men drar dött.

STACKSTORLEK
För att man ska kunna utnyttja sin position på ett optimalt sätt krävs det också man kan uppskatta stackstorlekar. Ta en titt på hur mycket pengar som är kvar att spela med innan du fattar något beslut. Om potten är stor relativt de kvarvarande stackarna kommer du troligtvis inte att kunna bluffa din motståndare, även om ett uppenbart drag färdigställs. Om potten är liten kan du syna med tunnare drag, eftersom du kan förvänta dig att få betalt när du träffar. Ju djupare stackarna är relativt potten, desto värdefullare blir din position: du kan bluffa i fler potter, få mer betalt med den bästa handen och komma undan billigare när du är slagen.

Kraften i en stor stack är också beroende av antalet gator som återstår – om du befinner dig heads up på floppen, mot en motståndare som checkar och synar hela vägen, kan du satsa tre gånger den nuvarande potten på turnen och ungefär nio gånger den nuvarande potten på rivern, vilket ger en summa av 13 gånger potten innan visning.

Ett annat koncept du åtminstone bör ha en vag uppfattning om när du spelar PLO är omvända implicerade odds. Detta gäller situationer i vilka du kan förlora massvis med marker senare i en hand, vanligtvis med en marginell hand eller en hand som enkelt kan bli utdrautdragen på senare gator. Om du exempelvis ställs mot en stor satsning på en flopp då du sitter på en medelstark hand som inte går att förbättra, är det vanligtvis bäst att du lägger dig eftersom du kan komma att få betala mycket mer på senare gator för att få reda på om din hand fortfarande är den bästa. Om du sitter i position kommer denna faktor att dämpas, eftersom din motståndare ofta kommer att checka antingen på turnen eller rivern, vilket gör det möjligt för dig att få till en billigare visning.

SPELA UR POSITION
Position är visserligen en enormt viktig faktor i PLO , men det finns också spelare som överanvänder sin position, synar med dåliga händer, som alltid satsar efter att ha blivit checkade till och lägger allt utom nötterna i tidig position. PLO är ett spel där de flesta händer går till visning. Handvärden och equities ligger mycket närmare varandra än vad som är fallet i Hold’em, så trots allt jag precis har sagt så kan du spela ur position när du har en bra chans att vinna potten. Här följer ett par tips som ska hjälpa dig att maximera dina PLO -vinster när du befinner dig ur position.

  • Spela defensivt när du befinner dig ur position – du bör antingen försöka gå all-in för att upphäva din positionsmässiga nackdel, eller försöka hålla potten – och de risker du utsätter dig för – på en så låg nivå som möjligt.
  • Mot aggressiva motståndare bör du checka och uppmuntra dem att satsa, så att du kan vända deras positionsmässiga övertag mot dem själva, och få dem att checka när du vill ha ett gratiskort och satsa när du har för avsikt att checkhöja.
  • Att checksyna på floppen är ett svagt spel och bör användas med försiktighet, men kan vara värdefullt när du har en hyfsad draghand.
  • Om du då och då checksynar måste du balansera detta spel genom att emellanåt även gillra fällor med dina checkar. Med andra ord – checka på floppen med starka händer såväl som draghänder, annars kommer observanta motståndare att utnyttja dig.
  • Ibland måste du också syna med drag eller färdiga händer som du annars gärna hade gått all-in med när du befinner dig i position. Du kanske inte har den bästa handen just för tillfället, så du sparar pengar när du är slagen plus att du döljer styrkan på din hand för din motståndare.
  • Ibland måste du öppningssatsa när du är först ut att agera på floppen. Om du siktar på att hålla storleken på potten nere kan du lägga in en liten blockeringssatsning. Du kan också öppningssatsa i situationer där du har en stark, men sårbar, hand och inte vill att din motståndare ska checka bakom dig med ett drag.
  • Du kan inte lägga dig varje gång du missar floppen, och ibland vill du ha gratiskort på turnen och rivern.
  • Checkhöj därför ibland, helst med outs, även om du bara har en hålstege med ett par.

Använd inte din position som en ursäkt för att spela dåligt, men kom ihåg att position handlar om mer än att bara spela fler händer från senare positioner. Kom ihåg att position gör det möjligt för dig att kontrollera pottstorleken, och du vill i allmänhet att pottstorleken ska korrelera med styrkan på din hand.