Lektioner i Omaha – Satsningar och spelet på river

I vår serie om Pot Limit Omaha-strategi tar sig onlineproffset Michael Piper en titt på satsningsstorlekar och spelet på rivern.

I varje No Limit- och Pot Limit-spel kommer en satsning vara den huvudsakligt bidragande orsaken till varje eventuell edge du har på en motspelare, eftersom en för liten eller för stor satsning ger dig syner eller läggningar du inte vill ha.

Att känna till hur mycket du bör satsa är därför nästan lika viktigt som en balanserad strategi på rivern. Med tanke på att inga fler satsningar eller kort kommer efter rivern borde denna gata vara den enklaste att spela.

Men det finns fortfarande beslut som måste fattas – och detta innebär inte enbart en möjlighet att spela ut dina motspelare, utan potterna kommer även att vara större än på någon annan gata, och misstagen blir därför betydligt mer kännbara. Det är nu du kan få rejäl nytta av din överlägsna handläsningsförmåga: du har haft tre gator på dig att komma underfund med din motspelares spel, och kan förhoppningsvis sätta honom på ett drag, nötterna eller en hand som han verkligen vill ha med till visning. Det är först nu du kan börja tänka på din egen hand.

Satsningss torlek
Om du har en stark, färdig hand på floppen, men misstänker att din motspelare sitter med drag som slår din hand, ska du satsa en tillräckligt stor summa att han inte kan syna utan att gå med förlust på längre sikt – när han synar lägger han i stort sett pengar i din ficka.

Om han lägger sig får han åtminstone inte en chans att skapa den bästa handen. Om du satsar en för liten summa ger du inte din motspelare en chans att begå ett misstag, om han inte drar dött (eller väldigt tunt).

Genom att satsa en och samma summa oavsett styrkan på din hand blir din hand nästintill omöjlig att lista ut. På vissa typer av brädor är det dock otroligt att någon sitter med en hand av värde, och är det ändå någon som synar så gör de nog så ändå, oavsett storleken på satsningen. Därför blir det ett klokt spel att satsa mindre, både när du bluffar och när du sitter med stålet. Detta gäller speciellt på brädor utan drag: på en flopp som A-A-K i olika färger, med A-K-X-X på hand, har du leken täckt, vilket gör att du kan bjuda in andra spelare i potten. Om du inte har någonting riskerar du mindre för att vinna potten, vilket innebär att din satsning inte behöver fungera så ofta för att du ska få ett positivt resultat. På en dragvänlig flopp som ♣J-♣10-7 ska du däremot satsa nära pottstorlek oavsett om du sitter med nötterna, ett stort drag eller absolut ingenting. Om du anpassar dina satsningar efter brädan och din position snarare än styrkan på din hand kan du fortfarande förhindra att spelare som du möter ofta får in viktiga läsningar på dig.

På turnen har du vanligtvis råd att satsa mindre summor eftersom drag har mindre equity, men på rivern kan du satsa allt mellan en femtedel till full pott. Mot svaga, ouppmärksamma spelare kan du låta bli strategin som berättade om att hålla sig till en och samma satsningssumma och variera dina satsningar utifrån vad du tror att de kan ha. Om det är mindre sannolikt att en motspelare sitter med något ska du satsa en väldigt liten summa, vilket ibland får motspelaren att tro att du är svag och höjer – perfekt för dig med stålet på hand!

Men om du å andra sidan tror att han faktiskt har något (även om det kan röra sig om en marginell hand) ska du satsa en större summa. Om du har en hand vinner du mer när han synar, och om du inte har något är det större sannolikhet för att han lägger sig. Mot tuffare motspelare ska du fortfarande variera dina satsningar mer än på andra gator, men du måste vara medveten om hur du har spelat tidigare: förra gången när du satsade en liten summa, visade du då upp nötterna? Om det var så kan du nu utan några större hinder representera en riktigt bra hand.

Spelet på rivern
Det första du måste tänka på är vad dina motspelare sitter med. Om en normalaggressiv motspelare checksynar på en dragvänlig bräda och rivern visar ett ofarligt kort kan du vanligtvis förvänta dig att han inte sitter med någonting. Å andra sidan har en vanligtvis passiv spelare som satsar på både turnen och rivern någonting, och kommer inte att lägga sig. Innan du fattar ett beslut måste du noggrant studera brädans textur och hur din motspelare agerat, och försöka tillskriva honom ett så korrekt handurval som möjligt.

Efter tre gators satsande är detta det bästa tillfället att verkligen sätta dig in i hur din motspelare tänker. Gå igenom ditt spel i handen och försök komma fram till vad han tror att du har. Om du satsar på en dragvänlig flopp och checkar på en blank turn, tror han att du bluffar när alla drag missar på rivern? Och samma sak gäller i motsatt fall: om du satsar på en intetsägande flopp, checkar när turnen för med sig ytterligare ett färgdrag och sedan satsar när du verkligen träffar på rivern – sätter verkligen merparten av spelarna dig på en färg? Oavsett om du bluffar eller värdesatsar ska du alltid tänka på vad det ser ut som att du har, och satsa om du tror att din motspelare inte sätter dig på det du de facto har.

Balans är ett väldigt viktigt begrepp i din riversatsningsstrategi. Om du bluffar för ofta kommer folk att syna dig med en stor mängd händer, så var inte rädd för att checka ibland. Du ska också värdesatsa med ett stort handurval – så fort de andra spelarna ser att du satsar med mer än bara nötterna och kompletta bluffar blir det väldigt svårt för dem att syna dig med bara en medelstark hand.

Spela ur position
Alla dina beslut på rivern blir så mycket lättare när du sitter i position och du haft möjligheten att studera och utvärdera hur dina motspelare agerat och vilka händer de kan tänkas sitta med. Ur position är dina alternativ färre och du bör spela mer defensivt. Det innebär inte att du ska undvika att satsa, bara att handlingsplanen är mer begränsad. Om du inte sitter med någonting, men tror att din motspelare gillar sin hand, ska du checka och sedan lägga dig mot satsning; om du tror att han emellanåt värdesatsar eller bluffar, och din hand bara vinner över en ren bluff, kan du checksyna. Du borde också ha checkhöjningen i din arsenal för att förhindra att folk värdesatsar tunt och bluffar dig, men frekvensen på dina checkhöjningar med nötterna bör gå hand i hand med hur ofta du checkhöjer som bluff.

Det mest användbara vapnet i den här situationen är dock blockeringssatsningen, med vilken du själv bestämmer storleken på satsningen. Denna används även på tidigare gator med medelstarka händer, men på rivern ska du blockeringssatsa med en rad händer, inklusive nötterna, en ren bluff samt när du tror dig ha den bästa handen, men inte vill bli höjd.

Avslutande tankar
Många tighta spelare väljer att checka bakom med många bra händer på rivern i rädslan att stöta på en checkhöjning, medan många vilda bluffare satsar i lägen som är dömda att misslyckas. För att kunna få betalt med dina värdesatsningar måste du bluffa lite då och då; om du vill att dina bluffar ska lyckas måste du ibland visa dina motspelare att det inte bara rör sig om antingen nötterna eller en ren bluff när du satsar på rivern. Håll alltid dina motspelares spelarprofiler färska i minnet och kom ihåg hur du spelat mot dem tidigare innan du ens börjar fundera i banor som hur handen kommer att utspelas.